آموزش کامل تولید پنیر پیتزا موزارلا

مدرس دوره: مهندس فرشاد زینالی

در این دوره آموزش کامل تولید پنیر پیتزا موزارلا به شما آموزش خواهد داده شد

این دوره ها در کارخانجات معتبر استان آذربایجان غربی برگزار خواهند شد

با ارئه گواهی معتبر از دانشگاه

دوره آموزشی پنیرموزارلا

آموزش کامل تولید پنیر لاکتیکی

مدرس دوره:مهندس فرشاد زینالی

در این دوره آموزش کامل تولید پنیر لاکتیکی به شما آموزش خواهد داده شد

این دوره ها در کارخانجات معتبر استان آذربایجان غربی برگزار خواهند شد

با ارئه گواهی معتبر از دانشگاه

دوره آموزشی تولید پنیر لاکتیکی

آموزش کامل تولید نان صنعتی

مدرس دوره:مهندس فرشاد زینالی

در این دوره آموزش کامل تهیه نان صنعتی به شما آموزش خواهد داده شد

این دوره ها در کارخانجات معتبر استان آذربایجان غربی برگزار خواهند شد

با ارئه گواهی معتبر از دانشگاه

دوره آموزشی تولید نان صنعتی

آموزش کامل تولیدپنیرپیتزا پروسس

مدرس دوره:مهندس فرشاد زینالی

در این دوره آموزش کامل تولید پنیر پیتزا پروسس به شما آموزش خواهد داده شد

این دوره ها در کارخانجات معتبر استان آذربایجان غربی برگزار خواهند شد

با ارئه گواهی معتبر از دانشگاه

دوره آموزشی پنیر پروسس