آقای دکتر امیری

آقای دکتر امیری

امیری

 

آقای دکتر امیری

1.      دکتری تخصصی در رشته علوم و صنایع غذایی

2.      عضو شورای پژوهشی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی آ.غ

3.      مدیر گروه کارشناسی پیوسته و ناپیوسته علوم و مهندسی صنایع غذایی موسسه آموزش عالی صبا

4.      راه اندازی و تجهیز بخش تحقیقاتی آزمایشگاه صنایع غذایی دانشگاه فنی و حرفه، آموزشکده شهید بهشتی ارومیه

5.      مشاوره پژوهشی رئیس موسسه آموزش عالی صبا

6.      مدیر گروه کارشناسی ارشد صنایع غذایی موسسه آموزش عالی صبا

7.      ایجاد رشته زیست سلولی و مولکولی موسسه آموزش عالی صبا

8.      راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه تحصیلات تکمیلی موسسه آموزش عالی صبا

9.      ایجاد رشته میکروبیولوژی در موسسه آموزش عالی صبا

 

(مشاوره و برگزاری کارگاه های آموزشی. مشاوره در امور تحقیقات برای دانشجویان. مشاوره در رفع تقص کیفی درکارخانجات تولیدی.

 

 

شروع به تایپ کنید و برای جستجو Enter را فشار دهید

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.