خانم مهندس یاری

خانم مهندس یاری

یاری

خانم مهندس یاری

  1. مدیر تولید کارخانه چی چست شیر آذربایجان
  2. مدیر کنترل کیفی کارخانه پارلاق (فرآورده های قنادی)
  3. کارشناس آزمایشگاه همکار اداره نظارت و استاندارد
  4. کارشناس شیمیایی و میکروبی تمامی فرآورده های غذایی و مسئول آزمایشگاه میکروبی (همکار اداره نظارت و استاندارد)
  5. مسئول آزمایشگاه کارخانه کالبیم (پنیر پیتزا)

(آموزش محلول های شیمیایی پرکاربرد در صنایع غذایی. آموزش میکروبی و شیمیایی تمامی فرآورده های غذایی. آموزش کارآموزان کارخانهای صنایع غذایی. تدریس کلیه دروس صنایع غذایی

شروع به تایپ کنید و برای جستجو Enter را فشار دهید

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.