دکتر پیرسا

دکتر پیرسا

دکتر پیرسا

آقای دکتر پیرسا

1.      دکتری تخصصی رشته شیمی تجزیه از دانشگاه تربیت مدرس

2.      چاپ و تالیف کتاب شیمی تجزیه 1 (ویزه آمادگی کنکور کارشناسی ارشد)

3.      چاپ و تالیف کتاب شیمی تجزیه دستگاهی

4.      چاپ و تالیف کتاب تکنولوژی شیمیایی

5.      چاپ و تالیف کتاب روش های نوین آزمایشگاهی در صنایع غذایی (کارشناسی، ارشد، دکتری)

6.      چاپ و تالیف کتاب شیمی تجزیه مواد غذایی

7.      فصل نامه کاربرد پلیمرهای هادی در سنسورهای گازی (به زبان انگلیسی) ثبت چندین مقاله علمی و پژوهشی در isi

 

(عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه. آنالیزو راه اندازی دستگاههای آنالیزی. مشاوره دراموراستاندارد سازی و محلول سازی. مشاوره کنکورارشدودکتری در رشته شیمی و صنایع غدایی

 

 

 

شروع به تایپ کنید و برای جستجو Enter را فشار دهید

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.