فواید مواد غذایی

ویژگیهای میکروبیولوژی نوشیدنی ها،آبمیوه و فراورده های آن

ویژگیهای میکروبیولوژی نوشیدنی ها،آبمیوه و فراورده های آن

فایل صوتی ویژگی میکروبی آب میوه هاموضوع : ویژگیهای میکروبیولوژی نوشیدنی ها،آبمیوه و فراورده های آن

-2شرایط نگهداری و اصول ایمنی:

2-1 :  هنگام کشت حتماً از دستکش استریل استفاده شود

2-2 : محلولها ، محیط های کشت و تمام وسایل مورد نیاز برای کشت استریل و گندزدایی گردد

2-3 : جهت کشیدن نمونه به پلیت از پی پت استریل شده استفاده گردد

2-4 : فاصله زمانی بین تلقیح نمونه و محیط کشت نباید بیشتر از ده دقیقه باشد.

5-2: در ضمن دقت کافی در شستشوی ظروف وسترون سازی محیط های آلوده ضروری است .

5-2 : تمام تجهیزات و وسایل مورد نیاز باید استریل گردد.

 

موادوتجهیزات مورد نیاز:

1-محیط کشت ارنج سرم آگار

2-محیط کشت MRS  آگار

3-محیط کشت DRBC  آگار

4-اتوکلاو

5-فور یا اون

6-انکوباسیون 30 درجه ،37 درجه و 25 درجه

7-محلول رقیق کننده

8-آب دیونایزر

 

روش آزمون باکتری مقاوم به اسید:

موضوع : ویژگیهای میکروبیولوژی نوشیدنی ها،آبمیوه و فراورده های آن

-2شرایط نگهداری و اصول ایمنی:

2-1 :  هنگام کشت حتماً از دستکش استریل استفاده شود

2-2 : محلولها ، محیط های کشت و تمام وسایل مورد نیاز برای کشت استریل و گندزدایی گردد

2-3 : جهت کشیدن نمونه به پلیت از پی پت استریل شده استفاده گردد

2-4 : فاصله زمانی بین تلقیح نمونه و محیط کشت نباید بیشتر از ده دقیقه باشد.

5-2: در ضمن دقت کافی در شستشوی ظروف وسترون سازی محیط های آلوده ضروری است .

5-2 : تمام تجهیزات و وسایل مورد نیاز باید استریل گردد.

 

موادوتجهیزات مورد نیاز:

1-محیط کشت ارنج سرم آگار

2-محیط کشت MRS  آگار

3-محیط کشت DRBC  آگار

4-اتوکلاو

5-فور یا اون

6-انکوباسیون 30 درجه ،37 درجه و 25 درجه

7-محلول رقیق کننده

8-آب دیونایزر

 

روش آزمون باکتری مقاوم به اسید:

مقدار دو ميلي ليتر از آزمايه را به دو پليت سترون منتقل كنيد به هر پليت يك ميلي ليتر اضافه مي كنيم.

سپس حدود 15 ميلي ليتر محيط كشت آگارحاوی عصاره پرتقال را به آن اضافه كنيد.

سپس محيط و نمونه را كاملاً مخطوط كنيد و تا جامد شدن محيط آن را روي سطح صاف و خنك قرار دهيد.

سپس پليتها را به صورت وارونه در گرمخانه 30 درجه سلسيوس به مدت 5 روز قرار دهيد.

پس از پايان اين مدت پليتهارا بررسي و در صورت تشكيل كلنی های آتشفشانی  ، آنها را شمارش كنيد.

جهت ادامه این پک و تجربیات بیشتر از قسمت فروشگاه سایت پک کامل را دنلود کنید یا با مادر ارتباط باشید 

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *