اگه در زمینه راه اندازی کارگاههای تولیدی یا کارخانجات صنایع غذایی نیاز به کمک دارید فرم زیر را کامل پر کنید تا ما با شما در ارتباط با شیم

[gravityform id=”14″ title=”true” description=”true”]