فواید مواد غذایی

ویژگی های عرقیجات آب میوه جات

ویژگی های میکروبیولوژی عرقیات گیاهی

هدف ازتدوین این دستورالعمل ویژگی ها و روش های آزمون عرقیات گیاهی مثل عرق نعناع،گلاب ،بادرنجویه ،عرق بیدمشک،عرق خارشتر و …….. می باشد.

 

موادو تجهیزات لازم :

1-اتوکلاو

2-فور یا آون

3-انکوباسیون 30درجه ،25 درجه و 37 درجه

4-محلول رقیق کننده (رینگر،پپتون نمکی )

5- آب دیونایزر

6- ست فیلتراسیون همراه با کاغذ صافی با قطر منافذ 0.45 میکرون

7-پمپ خلا

8-محیط کشت پلیت کانت آگار

9-محیط کشت لاکتوز تی تی سی آگار

10-محیط کشت سیتریماید آگار

11-محیط کشت اسلنتز بارتلی

12-محیط کشت SIA

13-محیط کشت DRBC

 

روش آزمون :

برای شمارش کلی میکروارگانیسم ها کشت به صورت پورپلیت انجام می شود به این صورت که اول نمونه (یک سی سی) داخل پلیت ریخته و سپس محیط کشت اضافه میکنیم. برای عرقیات گیاهی تا رقت یک صدم باید رقیق سازی و کشت انجام شود.پس از اضافه کردن محیط کشت پلیت کانت آگار به حالت 8 انگلیسی چرخانده و پس از بستن محیط کشت به صورت وارونه در گرمخانه 30 ±1درجه به مدت 48 الی 72 ساعت گرمخانه گذاری انجام می دهیم.

روش کشت کلی فرم در عرقیات گیاهی

ابتدا پایه نگاه دارنده صافی را به ارلن تخلیه که به پمپ خلاء وصل شده است متصل کنید.
توسط پنس استریل صافی غشایی را برداشته وروی صافی قرار می دهیم
بعداز قرار دادن قیف روی صافی قسمت بیرونی آنرا به کمک گیره محکم می بندیم
بعد مقدار مورد نظر (100میلی لیتر )را صاف می کنیم
به کمک پنس استریل کاغذ صافی را برداشته بعد به صورتی که سطح آن به سمت بالا باشد روی محیطTTC  قرار میدهیم .پلیت ها را به صورت وارونه در گرمخانه 37 درجه به مدت 24-48 ساعت گرمخانهگذاری میکنیم.آزمون تاییدی برای کلی فرم تست اکسیداز می باشد.(کلی فرم ها اکسیداز منفی می باشند)

روش کشت سودوموناس آئروژینوزا

همانند مرحله کشت کلی فرم کاغذ صافی رو با پنس استریل روی محیط کشت سیتریماید آگار قرار میدهیم.و پلیت را در گرمخانه 37 درجه به مدت 24-48 ساعت گرمخانه گذاری میکنیم. در صورت تشکیل کلنی های سبز –آبی پیوسیانین دار در محیط کشت سیتریماید آگار روی کاغذ صافی رابه عنوان کلنی های سودوموناس ائروژینوزا در نظر می گیریم. کلنی های انتخاب شده جهت انجام آزمون ها تأییدی بیوشیمیایی را بر محیط کشت آگار مغذی کشت داده و برای مدت (2±22) در دمای( 2±36) درجه سلسیوس گرمخانه گذاری کنید. سودوموناس آئروژینوزا اکسیداز مثبت است

دوستان عزیز ادامه این مقاله را می توان از قسمت فروشگاه در سایت دانلود کنید و جهت ارتباط با ما تماس بگیرید یا ذر پیچ صنایع غذایی مارا دنبال کنید

 

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *